[หน้าแรก]
ขอเชิญสมัครสมาชิกประจำปี 2556 ดาวโหลดใบสม้ครได้เลยครับ
เมนูหลัก
 
ใบสมัคร จป.จิตอาสา
 
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
 
picture2
 
เว็บไซด์ผู้สนับสนุน


บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

DEBORAH SERVICE (THAILAND) COMPANY

Celica Intertrade Co., Ltd

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

SIAM MC ENGINEERING CO.,LTD.NORTH SAFETY EQUIPMENT CO.,LTD
บริษัท พี. เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด

 
เครือข่ายความปลอดภัย
สมาคม จป.

ชมรม จป. เชียงใหม่

ชมรม จป. เพชรบุรี

ชมรม จป. เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

จป. ดอทคอม

กองตรวจความปลอดภัย

ไทยเซฟตี้

เว็บไซด์จังหวัดชลบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
 
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม


+
 
รวมภาพอุบัติเหตุ
 
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
สมาชิก/แบบตอบรับ

03

ใบสมัครสมาชิกปี 2556

01
 [ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  การวิเคราะห์อุบัติเหตุ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: การวิเคราะหือุบัติเหตุ
รุ่น: ขนาด: 36 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-Nov-2007 ดาวน์โหลด: 7829 คะแนน: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.หัวหน้างาน.doc  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.หัวหน้างาน
รุ่น: ขนาด: 64.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 5844 คะแนน: 5.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แต่งตั้งจป.หัวหน้างาน.doc 
รายละเอียด: แต่งตั้งจป.หัวหน้างาน
รุ่น: ขนาด: 40.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 4262
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพตรง.doc 
รายละเอียด: แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพตรง
รุ่น: ขนาด: 31.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 3925 คะแนน: 8.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  คู่มือความปลอดภัย 
รายละเอียด: คู่มือความปลอดภัย
รุ่น: ขนาด: 859 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-Nov-2007 ดาวน์โหลด: 3354 คะแนน: 8.0 (6 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  แต่งตั้งจป.วิชาชีพตรง.doc 
รายละเอียด: แต่งตั้งจป.วิชาชีพตรง
รุ่น: ขนาด: 27.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 3115
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.บริหาร.doc 
รายละเอียด: แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.บริหาร
รุ่น: ขนาด: 62.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 3000
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพอบรม.doc 
รายละเอียด: แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพอบรม
รุ่น: ขนาด: 32.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 2790
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบรายงานจป.วหรือจป.ท.doc 
รายละเอียด: แบบรายงานจป.วหรือจป.ท
รุ่น: ขนาด: 122.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 2714 คะแนน: 5.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แผนฉุกเฉิน 
รายละเอียด: แผนฉุกเฉิน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-Jan-2008 ดาวน์โหลด: 2217 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  กาตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
รายละเอียด: การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-Jan-2008 ดาวน์โหลด: 1594 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย และสูญหาย.doc 
รายละเอียด: การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย และสูญหาย
รุ่น: ขนาด: 33.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1563 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แต่งตั้งจป.บริหาร.doc 
รายละเอียด: แต่งตั้งจป.บริหาร
รุ่น: ขนาด: 39.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1306
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพปฏิบัติงานด้านความปลอด_.doc 
รายละเอียด: แบบแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
รุ่น: ขนาด: 26.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1282
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ.pdf 
รายละเอียด: แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
รุ่น: ขนาด: 46.61 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1222 คะแนน: 9.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบคป.1.doc 
รายละเอียด: แบบคป.1
รุ่น: ขนาด: 61.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1141 คะแนน: 8.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  ข้อคิดจากการเป็นผู้นำ 2 
รายละเอียด: ข้อคิดจากการเป็นผู้นำ 2
รุ่น: ขนาด: 84 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-Nov-2007 ดาวน์โหลด: 1116
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน.doc 
รายละเอียด: รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
รุ่น: ขนาด: 29.70 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 1091
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  ข้อคิดจากการเป็นผู้นำ 
รายละเอียด: ข้อคิดจากการเป็นผู้นำ
รุ่น: ขนาด: 80 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-Nov-2007 ดาวน์โหลด: 1045 คะแนน: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ข้อมูลจากผู้ใจดี

  แต่งตั้งจป.วิชาชีพอบรม.doc 
รายละเอียด: แต่งตั้งจป.วิชาชีพอบรม
รุ่น: ขนาด: 28.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 927
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.1).doc 
รายละเอียด: แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.1)
รุ่น: ขนาด: 43.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 831
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า.doc 
รายละเอียด: เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
รุ่น: ขนาด: 19.16 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 819
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบคป.2.pdf 
รายละเอียด: แบบคป.2
รุ่น: ขนาด: 91.76 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 808
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  รับสมัครงาน.doc 
รายละเอียด: รับสมัครงาน
รุ่น: ขนาด: 29.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 747
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.2).doc 
รายละเอียด: แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ(สอ.2)
รุ่น: ขนาด: 66.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-May-2007 ดาวน์โหลด: 745
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวมแบบฟอร์มต่างๆ

สอบถามปัญหา: jai_songsak@yahoo.co.th | ติดต่อลงโฆษณา : jai_songsak@yahoo.co.th | สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
E-mail ท่านประธาน : jai_songsak@yahoo.co.th 
TEL. 08-6304-4415 , 08-1591-3592  FAX. 038-203062