[หน้าแรก]
ขอเชิญสมัครสมาชิกประจำปี 2556 ดาวโหลดใบสม้ครได้เลยครับ
เมนูหลัก
 
ใบสมัคร จป.จิตอาสา
 
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
 
picture2
 
เว็บไซด์ผู้สนับสนุน


บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

DEBORAH SERVICE (THAILAND) COMPANY

Celica Intertrade Co., Ltd

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

SIAM MC ENGINEERING CO.,LTD.NORTH SAFETY EQUIPMENT CO.,LTD
บริษัท พี. เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด

 
เครือข่ายความปลอดภัย
สมาคม จป.

ชมรม จป. เชียงใหม่

ชมรม จป. เพชรบุรี

ชมรม จป. เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

จป. ดอทคอม

กองตรวจความปลอดภัย

ไทยเซฟตี้

เว็บไซด์จังหวัดชลบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
 
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม


+
 
รวมภาพอุบัติเหตุ
 
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
สมาชิก/แบบตอบรับ

03

ใบสมัครสมาชิกปี 2556

01
 
หลักการระบายอากาศ

การระบายอากาศ เป็นมาตรการที่ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชนิดที่เป็นอันตรายทางกาบภาพ (เช่น การระเบิด เพลิงไหม้) นอกจากนั้นการระบายอากาศยังช่วยลดความร้อนซึ่งเป็นสาเหตุของความเหมื่อยล้า ความรู้สึกอึดอัดไม่สบายของคน ตลอดจนควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้นและคุณภาพอากาศในอาคาร

            การระบายอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การระบายอากาศแบบทั่วไป (General Exhaust Ventilation) หรืออาจเรียกว่า การระบายอากาศเพื่อเจือจาง (Dilution Ventilation)  และ 2) การระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation)

การระบายอากาศแบบทั่วไป  การระบายอากาศประเภทนี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1) การระบายอากาศโดยวิธีกล (Mechanism ventilation) และ 2) การระบายอากาศแบบธรรมชาติ (Natural ventilation)

            การระบายอากาศโดยวิธีกล เป็นวิธีการระบายอากาสที่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องกล เช่น พัดลมช่วยให้อากาศเคลื่อนไหว หมุนเวียน ในขณะที่การระบายอากาศแบบธรรมชาติ อาศัยธรรมชาติทำให้เกิดความดันบรรยากาศที่แตกต่างกันในสองพื้นที่ อากาศจึงเคลื่อนที่จากที่ซึ่งมีความดันบรรยากาศสูงไปยังที่ที่มีความดันบรรยากาศต่ำ

องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบระบายอากาศเฉพาะที่        

                ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ เป็นการออกแบบมาเพื่อรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่ง หรือในกระบวนการผลิต ก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือระเหยขึ้นสู่อากาศในระดับหายใจของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น    ระบบระบายอากาศเฉพาะที่จึงมีมาตรการควบคุมสารปนเปื้อนที่แหล่งที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลออกสู่ภายนอกต่ำ จึงใช้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี้

            1. ฮูด (Hood)

            2. ท่อนำอากาศ (Duct)

            3. อุปกรณ์ทำความสะอาด (Air Cleaner)

            4. พัดลม (Fan)

 การออกแบบและเลือกฮูด        

หลักสำคัญในการออกแบบระบบระบายอากาศ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.      ออกแบบให้มีข้อต่อข้องอน้อยที่สุดเพื่อลดค่าการสูญเสียในท่อ

2.      ใช้ค่าความเร็วในการดูดจับมลพิษที่เหมะสมเพื่อป้องกันการปั่นป่วนของสารมลพิษ

3.      ออกแบบให้ความดันทางเข้าระบบและหน้าพัดลมมีค่าเป็นลบ และความดันหลังพัดลมมีค่าเป็นบวกเสมอ 

หลักสำคัญในการพิจารณาเลือกแบบฮูด  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.      ชนิดของสารมลพิษในกรณีที่สารมลพิษเป็นอนุภาค ชนิดของฮูดดูดอากาศที่ใช้สามารถดูดจับอนุภาคจากทางด้านล่างได้และจะทำให้ใช้พลังงานของระบบระบายอากาศลดลง  หรือกรณีที่สารมลพิษเป็นไอของสารมีพา ฮูดที่ใช้ควรมีการติดตั้งด้านข้างและมีทิศทางการไหลของอากาศไม่ผ่านอากาศที่หายใจ (Breathing Zone) เป็นต้น

2.      ลักษณะงาน  / ตำแหน่งที่พนักงานยืนทำงานฮูดที่ติดตั้งควรปิดคลุมแหล่งกำเนิดมลพิษ และไม่กีดขวางต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

3.      ความถี่ / ระยะเวลาการทำงานมีผลในการคำนวณปริมาณของมลพิษ และการใช้พลังงานในการทำงานของระบบ

4.      ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศการเคลื่อนที่ของอนุภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วอากาศที่หมุนเวียนรอบบริเวณ ซึ่งจะมีผลในการกำหนดความเร็วลมและลักษณะของฮูด

5.      ความเร็วลมในการจับอนุภาค (Capture velocity) และความเร็วหน้าฮูด (Face velocity)


ประกาศเมื่อ : 27/02/2008 @ 22:24
เข้าชมแล้ว : 3242 ครั้ง
สอบถามปัญหา: jai_songsak@yahoo.co.th | ติดต่อลงโฆษณา : jai_songsak@yahoo.co.th | สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
E-mail ท่านประธาน : jai_songsak@yahoo.co.th 
TEL. 08-6304-4415 , 08-1591-3592  FAX. 038-203062