การค้นหาอันตรายในการทำงาน

สวัสดีครับ

         ผมขอนำภาพ การค้นหาอันตรายในสภาพการทำงานในที่ต่างๆ  เพื่อให้นำไปให้เพื่อนพนักงาน ค้นหาอันตรายและแนวทางการป้องกันแก้ไข เพื่่อเป็นไอเดียให้เพื่อนพนักงานได้เรียนรู้ มีความเข้าใจมากยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

 

 

Visitors: 407,213