คลังความรู้

สวัสดีครับ

         ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ขอนำความรู้ ความปลอดภัยในด้านต่างๆ มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านใดมีข้อมูล ดีดี มีประโยชน์ส่งมาให้นำมาเผยแพร่ในเวปไซด์ได้  ก็ยินดีนะครับ


 • รูปภาพ3.jpg
  สวัสดีครับ เรามาทำความรู้จัก กับ จป กันครับ จปมีกี่ระดับ แต่ละระดับ มีหน้าหที่ความรับผิดชอบอะไรกันบ้างมาดูกันครับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยร...

 • สวัสดีครับ ผมวินัย ดวงใจ ยินดีนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ 5ส เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการ และเพื่อนพนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มผลผลิต ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใ...

 • รูปภาพ4.jpg
  ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานหมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ในที่นี้จริงๆแล้วมาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า "Occupationa...

 • รูปภาพ5.jpg
  เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อควบคุมป้องกันอันตรายลูกจ้างจากการทำงานกับเครื่องจักรขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้ใช้บังคับกับสถานประกอบการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีการใช้...

 • รูปภาพ6.jpg
  การควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในสถานที่ทำงานตามหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ สารเคมีอันตราย เป็นธาตุ สารประประกอบ หรือสารผสมซึ่งมีสถานะเป็นทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซ...

 • 15af91003feb7702e5dbaacbf2f17e89_XL.jpg
  ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในงานก่อสร้าง งานก่อสร้างเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของยุคสมัย เช่น กำแพงเมืองจีนบ่งบอกถึงความมีอำนาจและความรุ่งเ...

 • รูปภาพ7.jpg
  การยกเคลื่อนย้ายของอย่างถูกวิธี การยกของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ดูเหมือนจะเป็นงานง่ายๆ แต่ทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการยก ของไม่ถูกวิ...

 • รูปภาพ9.jpg
  เตือนภัยระวัง อัคคีภัย ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้งมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพลิงไหม้ครั้งเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง และการทำงานหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงจากกา...

 • news-6463ca1558.jpg
  กฟน. ห่วงใยความปลอดภัยไม่ใช้สายไฟฟ้าผิดประเภท การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังอันตรายจากการใช้สายไฟฟ้าผิดประเภท เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไม่ปลอดภัย เกิดอันตร...

 • unnamed (3).jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 1042.jpg
  สวัสดีครับ โหลดไฟล์ของท่านอาจารย์ สวิน พงษ์เก่า ได้ด้านล่างนะครับ ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1042

 • รูปภาพ1.jpg
  สวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณผู้ให้ หลายท่านที่นำข้อมูลดีดีมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดไอเดีย นำประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แจก แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี ที่มาของข้อมูล ข...
Visitors: 3,541