บริการฝึกอบรม-ที่ปรึกษา

สวัสดีครับ

        ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ยินดีบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา และนำความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ


  • crop-1634901861890.jpg

  • สวัสดีครับ ทางชมรม จป. ชลบุรี ภูมินำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย แบบ INHOUSE ให้แก่สถานประกอบการแล้วนะครับ ตามรายละเอียดด้านล่าง และจะเพิ่มหลักสูตรให้มากขึ้น

  • เรียน สมาชิก ชมรม จป.ชลบุรีร่วมกับสสค.ชลบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันหยุดทางชมรมฯจึงกำหนดให้จัดวันที่ 8...
Visitors: 403,339