ความปลอดภัยงานไฟฟ้า

กฟน. ห่วงใยความปลอดภัยไม่ใช้สายไฟฟ้าผิดประเภท

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังอันตรายจากการใช้สายไฟฟ้าผิดประเภท เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไม่ปลอดภัย เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Visitors: 407,213