ความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมไฟฟ้า

สวัสดีครับ

      ขอนำไฟล์อบรมความรู้งานเชื่อม ของอาจารย์สนธยา บุปผาพันธ์ุ ด้วยนะครับ ที่นำสิ่งดีดีมาเผยแพร่ ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 407,213