คู่มือความปลอดภัย

สวัสดีครับ

      "Safety" คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เน้นถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ข้อแนะนำต่างๆ ในการทำงาน

       ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจ น้องจป ได้นำเป็นตัวอย่างในการจัดทำคู่มือความปลอดภัยของตัวเอง เพื่อให้เกิดไอเดีย 

สามารถโหลดเข้าไปโหลดได้นะครับ

Visitors: 410,594