นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัย ศรีราชา28-29เมษายน2566

สวัสดีครับ

             ชมรม จป.ชลบุรี จัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัย  วันที่ 287-29 เมษายน 2566  ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Visitors: 403,339