ผลงานของชมรมฯ

สวัสดีครับ

             ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี  มีกิจกรรมมากมายที่จะให้สมาชิกได้เข้ามาร่วมกิจกรรม 

ตอนนี้มาดูว่า ชมรมฯ ได้ดำเนินการอะไรบ้างมาให้ดูกันครับ

 

Visitors: 407,213