ผู้บริหารระดับสูงเปิดงาน

ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า คุณอนุชา ฉิมเชิด และทีมผู้บริหารระดับสูงเปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติสำหรับ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPEวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ที่ไบเทค บางนา

 

Visitors: 407,213