ผู้สนับสนุบชมรมฯ

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี
ต้องขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนชมรมฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

       1. บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด

       2. บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

       3. บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

       4. T.P.Safety and Training Center Co, Ltd

       5. กลุ่มบริษัท วุทธิธนชัย (WUTHITHANACHAI GROUP)

       6. บริษัท โปรเกรส ทรานส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

       7. บริษัท ครอสเท็คซ์ จำกัด

       8. บริษัท ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด

       9. บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

      10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี เซฟตี้ แอนด์ พาร์ท โปรดักส์

      11. บริษัท เพียว เมดิคอล แคร์ จำกัด

      12. บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด

      13. บริษัท เวิร์กเมต เวลเนส โซลูชั่น จำกัด

      14. บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

      15. บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

      16. บริษัท พีเอ็ม โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด

      17. บริษัท RR trading

      18. บริษัท อะเซ็นแวร์  จำกัด

Visitors: 407,210