วันจป ครบรอบ 34 ปี

       วันที่ 12 พ.ย.62 ที่ เขาขวางอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจป. รวมพลัง ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช อำเภอศรีราชา นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และพนักงานจากสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในวันนี้ เนื่องจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เป็นวันที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปีนี้ครบรอบ 34 ปี สำหรับเจ้าหน้าที่จป. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนางานด้านความปลอดภัยประจำในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง เพื่อให้องค์กร และพนักงาน ทำงานอย่างปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เครือข่ายจป.ภาคตะวันออก , ชมรมจป.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, ชมรมจป.ปิ่นทอง, ชมรม จป.บ้านบึง, ชมรมจป.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์, ชมรมจป.เมืองพัทยา ชมรมจป.และสิ่งแวดล้อมอมตะซิตี้(ชลบุรี) ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม เพื่อเป็นสัญลักษณ์และระลึกถึงวันกำเนิดเจ้าหน้าที่จป. จึงได้รวมพลังประชารัฐ จัดกิจกรรม ปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกไม้ทดแทน กำจัดวัชพืชและเก็บขยะมูลฝอย โดยในวันนี้ได้ปลูกต้นไม้และต้นกล้าจำนวน 1,000 ต้น อาทิเช่น พยุง พยอม ขี้เหล็ก กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ มะก่ำ กระพี้จั่น หางนกยูง และเหลืองปรียาธร

Visitors: 3,537