วัน จป ครบรอบ 36 ปี

สวัสดีครับ

         ทางชมรม จป. ชลบุรี ได้เข้างาน วัน จป. ครบ 36 ปี  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2564   ที่ศูนย์ฝึก  PIYAMANEE   อบรมฟรีทักษะ การทำงานบนที่สูง

Visitors: 19,125