สมัครสมาชิกชมรม จป ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครเข้าเป็นชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี

      ทางชมรมฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า   ขณะนี้ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  การสมัครสมาชิกชมรมฯประเภทสถานประกอบการประจำปี 2566  ค่าสมัครสถานประกอบกิจการละ 1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยทางชมรมฯจะมีการจัดกิจกรรม จัดอบรมและให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยใน การทำงานราคาสมาชิก โดยทางชมรมฯจะส่งข้อมูลข่าวสารให้สถานประกอบการโดยตรง  สำหรับสถานประกอบกิจการ ที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯในปี 2565 ไปแล้วและสมัครตั้งแต่บัดนี้ได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกจนถึงปี 2566  ในการสมัครประเภทสถานประกอบการให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่ง Email มาที่  safetychon.club@gmail.com     

คลิ๊กโหลดใบสมัครสมาชิกด้านล่างนะครับ
 
Visitors: 407,213