อบรมภายนอก Public

เรียน สมาชิก
        ชมรม จป.ชลบุรีร่วมกับสสค.ชลบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันหยุดทางชมรมฯจึงกำหนดให้จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแนวทางปฏิบัติของ จป.วิชาชีพในการให้ความรู้โรคจากการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน หน้าที่ จป.วิชาชีพตามกฎกระทรวงฯจัดให้มีจป.พ.ศ.๒๕๖๕ ฟรีสำหรับสมาชิกประเภทสถานประกอบกิจการของชมรม จป.ชลบุรี
ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดข้อมูลแบบใบสมัคร Google form ตามที่แนบ https://docs.google.com/forms/d/16LT3DjnPUwEbajmQKaavj5uVEsFtViM6Q033c_z_JXQ/edit
2.ชมรมฯจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและสิทธิการเป็นสมาชิกประเภทประกอบกิจการของชมรมจป.ชลบุรีเป็นอันดับแรก
3.ชมรมฯจะส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม อนุมัติโดยผู้มีอำนาจ ภายในวันที่25 ตุลาคมและส่งกลับให้ชมรมฯภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565


***สำหรับสมาชิกประเภทสถานประกอบกิจการเดิมที่สมัครในปี 2565 ได้รับสิทธินี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกให้ส่งใบสมัครมา..
ขอให้จป.แนะนำผู้บริหาร ต้องการรับสิทธิประโยชน์ก่อนใครแนะนำให้ผู้บริหารสมัครเป็นสมาชิกประเภทสถานประกอบกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายสมัครวันนี้ ครอบคลุมถึงปี 2566 ***ต้องการใบสมัครสมาชิก
ติตต่อโดยตรงกับประธาน Line ID : anuchachimcherd

Visitors: 403,340