โปรเตอร์ความปลอดภัยเครื่องจักร 2

กฎความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

  1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน
  2. ใช้เครื่องจักรอย่างมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอ
  3. อย่าถอดที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
  4. สวมใส่เสื้อผ้าให้กระชับกับงาน และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับงาน
  5. อย่าให้อวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้กับเครื่องจักรในส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่
  6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน ห้ามดึงชิ้นงานที่ติดอยู่ควรหยุดเครื่องจักรก่อนเสมอ
  7. ขณะซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขวนป้ายเตือนอยู่เสมอ
  8. ก่อนปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพเครื่องจักร หากพบเครื่องจักรชำรุดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันท
Visitors: 407,212