ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี

สถานที่ตั้งร้าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 18/1 ถนน สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จังหวัด : จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ :  20100
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  -
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  คุณอนุชา ฉิมเชิด    081-6837450 ,
 ดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า 086-3044415
อีเมล :  
เว็บไซต์ :  http://www.chonburisafety.com
แผนที่ :  -
Visitors: 407,211