23Nov04 งานนวัตกรรมเทคโนโลยี่และความปลอดภัยครั้งที่ 2 วันแรก

        วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30น นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัด ชลบุรี และดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า ประธานเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันออก  เป็นคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการงานนวัตกรรมและเทคในโลยีด้านความปลอดภัยครั้งที่ 2 โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

            การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงาน มากมายหลากสาขาอาชีพ และบูทผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ผลิตและจำหน่าย บูทจัดแสดงอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้องกันระงับอัคคีภัย สารเคมี งานในที่อับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

           มีกิจกรรม เสวนาเรื่อง "แนวทางการศึกษาและพัฒนาความรู้สู่การเป็น จป.วิชาชีพ อย่างมืออาชีพ" และมีการอบรมหัวข้อการปฏิบัติงานที่สูง และปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

 


Visitors: 410,625