จป 65

สรุปสาระสำคัญ กฏกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

 

 

Visitors: 407,213